Werkgebied

Kraamzorg Friesland


Het werkgebied van Kraamzorg Jellina is in Friesland. Hier een aantal plaatsnamen; Dokkum, Damwoude, Veenwouden, Rinsumageest, Driesum, Wouterswoude, Burdaard, Hallum, Ferwert, Marrum, Holwert, Ternaard, Anjum, Leeuwarden, Stiens, Hijum, Cornjum, St.Annaparochie, Berlikum (Berltsum), Zwaagwesteinde, Kollumerzwaag, Twijzelerheide, Twijzel, Hardegarijp, Burgum, Noordburgum, Oudkerk, Oenkerk, Mûnein, Readtsjerk, Tytsjerk,  Kollum, Westergeest, Buitenpost, Burum, Ee, Engwierum, D.Nieuwezijlen, Kootstertille.

 

Andere plaatsnamen in Friesland rond deze dorpen/stadjes komt Kraamzorg Jellina ook.

In overleg helpt Kraamzorg Jellina ook bij het kraambed in plaatsen buiten Friesland. (Bijvoorbeeld grens Friesland/Groningen)