Werkgebied

Kraamzorg Friesland


Het werkgebied van Kraamzorg Jellina is in Friesland. Hier een aantal plaatsnamen; Dokkum, Damwoude, Veenwouden, Rinsumageest, Driesum, Wouterswoude, Burdaard, Hallum, Ferwert, Marrum, Holwert, Ternaard, Anjum, Leeuwarden, Stiens, Hijum, Cornjum, St.Annaparochie, Berlikum (Berltsum), Zwaagwesteinde, Kollumerzwaag, Twijzelerheide, Twijzel, Hardegarijp, Burgum, Noordburgum, Oudkerk, Oenkerk, Mûnein, Readtsjerk, Tytsjerk,  Kollum, Westergeest, Buitenpost, Burum, Ee, Engwierum, D.Nieuwezijlen, Kootstertille, Dronryp, Franeker.

 

Andere plaatsnamen in Friesland rond deze dorpen/stadjes komt Kraamzorg Jellina ook.

In overleg helpt Kraamzorg Jellina ook bij het kraambed in plaatsen buiten Friesland. (Bijvoorbeeld grens Friesland/Groningen)